Ana Slayt

Kayitlarimiz Devam Ediyor

YENİLİKÇİ VE KALİTELİ EĞİTİM

Kendinize En Yuksegi Hedef Secin

Sosyal ağ servislerimiz

Tüm görüş, öneri ve taleplerinizi bize iletiniz.

Etkinliklerimiz

Genel Görünüm

Kreş ve Anaokulumuzdan görüntüler

Detaylı Bilgi...

Haber ve Duyurular

Önemli duyurular ve eğitim haberleri

Detaylı Bilgi...

Etkinliklerimiz

  • ETKİNLİKLER:

 

 

TÜRKCE-DİL ETKİNLİĞİ: Öğrencilerimizin yaşadıkları deneyimleri ve çevreleri ile ilgili farkındalık kazanmaları, neden-sonuç ilişkileri kurarak , sorgulama yapabilmeleri ,kendini ifade etme becerilerini geliştirmeleri amaçlanır.Hikaye dinleme , anlatma,şarkı-şiir ,tekerleme söyleme ,olay canlandırma gibi etkinliklerle düşüncelerini özgürce ortaya koydukları  yöntem ve teknikler uygulanır.

 

FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ: Öğrencilerimizin öğrenme ve araştırmaya meraklarını arttıracak deneyler,gözlemler,geziler ve proje çalışmaları yapılmaktadır.Fen ve doğa etkinliklerinde  amacımız öğrencilerimizin yaşayarak,deneyerek,keşfederek ve gözlem yaparak öğrenmelerine olanak sağlamaktır.

 

İNGİLİZCE: Anaokulumuzda yabancı dili fark ettirmek ve sevdirmek amacıyla planlanan İngilizce eğitimi aktif öğrenme metoduyla verilmektedir. Programımız dahilinde haftanın belirli günlerinde verilen  İngilizce dersleri drama, şarkı,tekerleme ve danslar eşliğinde yapılır.

 

MÜZİK: Müzik eğitimi ile öğrencilerimizin müziği sevmesi, yaşamlarında yer vermesi,iç duyuş ve ritm duygusunun kulak eğitimi ile gerçekleştirilmesi,yeteneklerinin keşfedilmesi ve yönlendirilmesi amaçlanmaktadır.

 

DRAMA: Öğrencilerimizin duygularını fark edebilmeleri ve uygun şekilde ifade edebilmelerini amaçlayan çalışmalarda rol paylaşımı ile canlandırmalar ve hayal güçlerini geliştirmeye yönelik etkin olarak katıldıkları dramatizasyonlar yapılmaktadır.

 

SANAT ETKİNLİKLERİ: Sanatsal ve estetik duygulara sahip öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmek ve geliştirmek amacıyla seramik,boyama,şekillendirme ve inşa gibi etkinlikler yapılır.

 

TEKNOLOJİK ETKİNLİKLER: Keşif Gemisi öğrencileri sağlıklı iletişim kurabilen, bilimsel ve analitik düşünceye sahip, teknolojiyi kullanabilen ,üretken ve yaratıcı birer birey olarak hayata hazırlamak için bilgisayar eşliğinde çalışmalar yaparlar  ve özgün projeler üretirler.

 

JİMNASTİK-BEDENSEL ETKİNLİKLER: Çocuklarımızın zihinsel olduğu kadar  fiziksel gelişimlerini de desteklemek amacıyla yaş gruplarına uygun etkinlikler yapılır.Bu çalışmalar koordinasyon geliştirici enerjilerini olumlu yönde  kullanmalarını sağlayan badminton  , bowling , basketbol , atlama-tırmanma merdiven ve halatları , jimnastik minderleri ile yapılan egzersizlerdir.

 

SATRANÇ: Bazı besinler vardır ki her derde deva olarak gösterilir. Satranç oyunu da öğrenci gelişimine yapmış olduğu katkılar bakımından mucizevi bir araç gibidir. Yeni eğitim anlayışındaki çoklu zeka kavramına uygun olarak çocuğun gelişimine o kadar olumlu katkı yapar ki bunun farkına varan veliler çocuklarının bu beyin jimnastiğinden yararlanmasını isterler.Keşif Gemisi olarak biz de  öğrencilerimize bu ayrıcalığı sunmaktayız.

 

DEĞERLER EĞİTİMİ:Okul öncesi eğitimde çocukları tüm gelişim alanlarında desteklemek hedeflenir ve kaliteli bir okul öncesi eğitimde akademik becerilerin yanı sıra toplumsal değerlere de yer verilmelidir. Okul öncesi dönemde kendine güvenme, sorumluluk alma, sorumluluklarını yerine getirme, bir göreve başlama/ görevi tamamlama, takım çalışması, yalan söylememe, nezaket kelimelerini kullanma gibi değerlerin kazandırılması çocuğun tüm yaşamı boyunca kullanacağı becerileri de beraberinde getirir. İyi bir değerler eğitimi çocuğun kişilik gelişimi kadar akademik başarısını da olumlu etkileyecektir.

 Doğru ve iyi olanı bilmek ile doğru ve iyi olanı yapmak arasındaki en önemli bağlantı, doğru ve iyi olanı yapacak bir karaktere sahip olmaktır.

MENTAL ARİTMETİK-AKIL OYUNLARI: Miniklerin Zihinsel performanslarını arttırmak amacıyla okulumuz bünyesinde oluşturulan akıl oyunları sınıfı kurulmuştur.

 

Sınıfımızda 20 adet zekâ geliştirici oyun bulunmaktadır. Almanya ve Amerika gibi gelişmiş ülkelerin çocuklarının eğitiminde kullanılan oyunlar okulumuzda bireysel veya grup olarak oynanabilmektedir. Zekâ oyunları çocukların zihinsel ve motor gelişimini destekler, hayal güçlerini, düşünce becerilerini ve keşfetme isteğini geliştirir. Bilgisayar oyunlarının öğrencilerde meydana getirdiği dikkat dağınıklığına karşılık, zekâ oyunlarının öğrencilerin derslerdeki dikkat ve yoğunluklarını artırır. Ayrıca çocukların stratejik düşünme, seçici dikkat, odaklanma ve konsantrasyon, parça bütün ve şekil zemin ilişkisi becerilerini geliştirerek problem çözme ve matematiksel düşünme yeteneklerini artırır, çocukların çok yönlü, çok boyutlu düşünmesini sağlar.