Ana Slayt

Kayitlarimiz Devam Ediyor

YENİLİKÇİ VE KALİTELİ EĞİTİM

Kendinize En Yuksegi Hedef Secin

Sosyal ağ servislerimiz

Tüm görüş, öneri ve taleplerinizi bize iletiniz.

Etkinliklerimiz

Genel Görünüm

Kreş ve Anaokulumuzdan görüntüler

Detaylı Bilgi...

Haber ve Duyurular

Önemli duyurular ve eğitim haberleri

Detaylı Bilgi...

PROGRAMLAR

1.      EĞİTİM PROGRAMI

 

              Özel Keşif Gemisi Kreşi olarak anaokulu eğitim programımız, MEB Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğünün oluşturduğu programları esas almaktadır. Klasik eğitim sistemi dışında kendine özgü bir eğitim sistemi oluşturarak proje tabanlı öğrenme sistemine dayalı ‘Ayın Atasözleri, Yeni Kelimeler Sözlüğüm, Ayın Besini, Ayın Kişisi, Ses Çalışmaları, Nezaket Çalışmaları, Akıl Oyunları, Dikkat Atölyesi, Günlük Yaşam Becerileri ve Sıra Dışı Düşünme’ dersleri eklenerek daha vizyoner bir program izlenmektedir. Ayrıca bu sene Mental Aritmetik ve Zeka Oyunları sınıfı açarak programımızı çocukların hayal güçlerini çalıştıran, eğlenceli ve düşündürücü ve çocuklara stratejik düşünme, seçici dikkat, odaklanma -konsantrasyon, parça bütün ve şekil zemin ilişkisi becerilerini geliştirerek problem çözme ve matematiksel düşünmeye dayalı eğitim vermekteyiz.                        

Klasik kalıplardan sıyrılarak modern bir eğitim ile çocukların merak seviyelerini artırma, bireysel yeteneklerini ortaya çıkarma ve bilimi hayatın merkezine koyabilme amaçlanmaktadır.    

Yeni yetiler ve yeni bakış açıları kazandırmanın yanı sıra tüm gelişim alanlarındaki davranışlarını daha üst düzeye çıkarma, çeşitlendirme ve zenginleştirme hedeflenmektedir. Sorumluluk alma ve yerine getirme, araştırma, girişimcilik, bilinçli tüketicilik, çevre bilinci ile çocuğun aktif katılım ve yaşayarak öğrenme ilkeleri temel alınmaktadır.

Programda yer alan kazanımlar ve gereksinimler doğrultusunda tüm etkinliklerimizde eğitsel drama, sanatsal beceriler, sözel beceriler gibi metotlar kullanılarak çocukların ifade becerileri, üretkenlikleri ve özgüvenleri arttırılmaya çalışılır. 

 

Düzenli olarak uygulanan Dikkati Güçlendirme Çalışmaları ile ayrıntıları fark etme, hızlı ve stratejik düşünme, analiz etme, dikkati sürdürme, problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, karar verme becerilerini geliştirerek İlköğretim programlarında benimsenen ortak becerilerin tümü hedeflenmiştir.

                     2. YEMEK PROGRAMI: